Oleksandr Semenkov

Čo tvorím: Grafický dizajn

Prečo tvorím: Tvorba je pre mňa sebavyjadrenie a katarzia – tvorím, aby som prostredníctvom svojej práce vyjadril svoje vnútorné myšlienky, emócie a zážitky. Myslím, že svoje umenie používam ako formu terapie, ktorá mi umožňuje spracovať a vyjadriť pocity, ktoré sa ťažko vyjadrujú slovami.

Čo ma posúva ďalej: Inšpirácia. Inšpirácia pochádza od iných umelcov, zo sveta okolo mňa, z môjho vlastného vnímania a z mojich vnútorných úvah.

Hocičo iné, čo ešte chceš povedať: Chcel by som každého z vás, vážení čitatelia, poprosiť, aby ste venovali osobitnú pozornosť a pozornejšie si prečítali text na plagáte, než len jeho vzhľad. Hoci si uvedomujem, že niektorí z vás môžu byť zaneprázdnení, žiadam vás, aby ste si našli čas a dopriali si niekoľko minút na zahĺbenie sa do obsahu textu.

 

 

Vystavené diela

A New Day For Ukraine

Mojím zámerom bolo odovzdať posolstvo nádeje a solidarity s Ukrajinou a vyzvať na mier a jednotu medzi všetkými národmi. 

Čierne písmo predstavuje silu a odhodlanie Slovenského národa podporiť svojich Ukrajinských susedov. Ružové orámovanie dodáva plagátu nádych srdečnosti a súcitu a naznačuje, že výzva na mier vychádza zo súcitu a porozumenia.

Textúra bielej holubice v pozadí plagátu symbolizuje nádej a mier a slúži ako pripomienka, že aj uprostred konfliktu a nepokojov je vždy priestor pre lepšiu budúcnosť. Textúra holubice tiež dodáva plagátu hĺbku a objem, čím vytvára pocit pohybu a plynulosti.