Noemi Novotná

Čo tvorím: Venujem sa najmä maľbe akrylom na plátno, ale popritom taktiež občas kresbe ceruzkou či perom.

Prečo tvorím: Tvorba ma napĺňa radosťou, pokojom, podnecuje vo mne kreativitu a taktiež je maľovanie pre mňa dobrým nástrojom ako vyjadriť svoju osobnosť. 

Čo ma posúva ďalej: Často sa mi stáva, že nemám motiváciu tvoriť, alebo mám pocit, že nie som dosť kreatívna na to vymyslieť námet, ale posúva ma najmä túžba zlepšovať sa, radosť z umenia a tiež podpora od rodiny 🙂

Dielo, na ktoré som obzvlášť hrdý a prečo: Najviac hrdá som na môj najnovší obraz s názvom Pokušenie. Snažila som sa ním obrazne priblížiť túto oblasť a nevinným spôsobom ukázať nebezpečenstvo za pokrývkou krásy.

 

Vystavené diela

Nachádzanie pokoja v samote

Tajomná záhrada v oblakoch