Navzájom si porozumieť

Asi každý môže súhlasiť s tvrdením, že naša spoločnosť si prechádza ťažkou krízou. Dva roky pandémie, vojna na Ukrajine, názorové nezhody, polarizácia, nenávistné prejavy, útoky na menšiny …a dalo by sa pokračovať. Akosi sa stráca dialóg a rastú rozbroje. A preto sme sa spojili. Dobrovoľníci z OZ Lifestarter spolu s partnermi a výtvarníkmi, chceme prostredníctvom toho, čo nás zaviedlo na spoločnú cestu – prostredníctvom umenia uvažovať o vzájomnom porozumení. Chceme mier a zmier v spoločnosti aj medzi národmi. Túžime po pokoji, tolerancii a jednote medzi ľuďmi. Toto všetko vkladáme do svojich diel. Prijmite pozvanie a vstúpte na miesto, kde si môžeme navzájom porozumieť.

S myšlienkou prišlo O.Z. Lifestarter, pohybujúce sa na poli celoživotného vzdelávania a rastu osobnosti, ktoré sa aj tentokrát usiluje napĺňať ideu organizácie „Pomáhame ľuďom rásť“. V rámci projektu Večer talentov, ktorý je zameraný na podporu začínajúcich alebo neprofesionálnych umelcov vytvára priestor na prezentáciu diel umelcov, ktorí sa popri inom zamestnaní kreatívne realizujú a cítia, že prišiel čas podeliť sa. Zároveň dáva príležitosť začiatočníkom, aby naberali ďalšie skúsenosti a prezentačné zručnosti. Aj v tomto duchu sa výstava nesie. Pre väčšiu rôznorodosť kombinuje viaceré odvetvia výtvarného umenia. Autormi jednotlivých diel sú: AbsUm, Ivana Eldé, Peter Ličko, Jakub Matušek, Noemi Novotná, Veronika Sekerová, Oleksandr Semenkov, Kristína Slodička a kurzisti z Makuki ateliéru.