AbsUm

Kolektív autorov zameriavajúcich sa na ready-made art, teda umenie, v ktorom sa pri tvorivom procese využívajú predmety každodenného života.

Vystavené diela

Lyžice

Antipragmatizmus

Používa predmety každodenného využitia ako univerzálne symboly na nasvetlovanie napätia medzi kolektívnym a individuálnym, zdanlivou jednoduchosťou pragmatizmu a mnohovrstevného charakteru našich životov. Prostredníctvom symbolu lyžice poukazuje na našu existenciálnu prepojenosť, no tiež krehkosť sietí
vzťahov, do ktorých sme vpletení, avšak aj ich esenciálny charakter v kontexte globálnych kríz.