Jakub Matušek

@jakub.gm.matusek

Vo svojej tvorbe pracuje s klasickými témami a prístupmi k soche, avšak hľadá cesty, ktoré otvárajú nové technológie.

 

 

Vystavené diela

status quo?

Dielo má za cieľ položiť divákovi otázky hodnoty mieru. V dnešnej dobe je svet spojený. Globalizáciou sa dosiahol jav, kde každý má prístup ku každému. Postavy v objekte vidia len jednu možnú cestu, ktorou sa vedia k sebe dostať. Táto cesta je však zatarasená. Vzniká tak medzi týmito skupinami status quo.