Jej túžbou je prostredníctvom hudby spájať ľudí s ich pocitmi, otvárať srdcia a vytvoriť priestor na zastavenie sa, na reflexiu toho, čo sa v každom z nás nachádza.

Mirka počas Večera talentov zahrala a zaspievala vlastné skladby. Hrou na djembe ju doprevádzal priateľ Ondrej.