Píše už pár rokov. Má napísaných približne dvadsať až tridsať básni a tri poviedky. Počas Večera talentov predstavil jednu z nich.

Asi najviac ho inšpiruje jeho perspektíva, ktorá je schopná vidieť rôzne absurdnosti v tom, ako sa ľudia k sebe správajú. Či už v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle. K písaniu poviedok ho najviac inšpiroval Viktor Jozef Schwarz. Najmä svojou zbierkou Pohľad zhora, keďže ho má s ním celkom spoločný. Zbierku našiel náhodou v Book boxe na stanici v Trnave.

Nepremýšľa nad tým, čo bude v budúcnosti. Jeho písanie je veľmi spontánne a nápady prichádzajú náhodne. Aj preto má niektoré básne napísané len na zdrapoch papierov. Ak sa mu podarí, rád vydá zbierku. Možno za 10 rokov.

V súčasnosti študuje informatiku v Bratislave a vo svojej Diplomovej práci má v pláne zamerať sa na spojenie hudby s matematikou.